Rastafari-kulturen

rastafariRastafari-rörelsen är faktiskt ganska gammal. Den grundar sig i det koloniala och slaveriet, där de svarta undervärderades gentemot de vita. Rörelsens mål var att höja och ändra de svartas underlägsenhet som uppstått på grund av den vita koloniseringen. Det innebar, med andra ord, att rastafarin uppstod som ett stöd för svarta, en rörelse att hämta kraft och självkänsla ur, en plats att hitta sitt värde.

Som anhängare av rastafari-rörelsen så är det viktigt att göra allt så naturligt som det bara går. Man väljer att leva väldigt nära naturen, och det visar sig bland annat i sättet man äter på. Samma sak när det kommer till hur man ser på kvinnan och sexualitet, så länge det man gör är naturligt så finns det inga hinder i vägen. Som rastafari måste man våga lita på den naturliga gången, eftersom att vi enbart är människor som är alldeles för små för att förstå den stora innebörden av den. Rastafari tror inte på ett liv efter detta, utan mer på den naturliga gången av mänskliga kroppar. När man dör blir man en del av naturen och genom ens atomer fortsätter man leva genom att skapa nytt liv.

Musiken i rastafarin är reggae. Den är ursprungen kopplad till jamaicansk tradition, influerad av västerländska musikformer. 70-talet var dess stora genombrottstid där reggae förde fram rastafari-rörelsens budskap. Reggaen är inte lika stor idag som den en gång var, men det finns tydliga influenser i modern musik, där man kan höra en form av reggae. Kul är också att det finns en del svenska grupper som sysslar med just denna musikform.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *